مجله امنیتی تیم امپراطور شماره 2
زبان :
گونه :
Decimalisation table attacks for PIN cracking
نویسنده : -
رسته :
زبان :
گونه :
تراکنش های الکترونیکی امن SET (Secure Electronic Transaction)
نویسنده :
زبان :
گونه :

آمار کتابخانه

  • کتاب های موجود: 1346
  • کتاب های صوتی: 24
  • کتاب های موبایل: 54
  • کتاب های فارسی: 813
  • کتاب های لاتین: 529