انواع حملات XSS قسمت دوم
رسته :
زبان :
گونه :
شرح حملات XSS و تزریق کدهای HTML
نویسنده :
زبان :
گونه :
اسنورت - Snort
نویسنده :
زبان :
گونه :

آمار کتابخانه

  • کتاب های موجود: 1346
  • کتاب های صوتی: 24
  • کتاب های موبایل: 54
  • کتاب های فارسی: 813
  • کتاب های لاتین: 529