**توجه فرمایید که مطالب هر اسلاید در حال بروز رسانی و تغییر است. بعد از دریافت اسلاید های جدید آن را در سایت قرار خواهیم داد. تاریخ آخرین تغییر 1392/9/19 می باشد.**


این اسلایدها از سری اسلایدهای آموزشی مربوط به کلاس ها، سمینارها و کتاب های دکتر احسان ملکیان است که توسط وی ساخته و به همت یکی از دانشجویان ایشان گردآوری شده است.
با توجه به تنوع فونت های استفاده شده در اسلاید ها و مشکل برخی از کاربران عزیز در استفاده از آن، تمام فونت ها برای دانلود قرار داده شد.دانلود فونت ها
------------------------------------------------------------------------------


مهندسی اینترنت[در حال بروز رسانی...]

اسلایدهای کتاب اصول مهندسی اینترنت

------------------------------------------------------------------------------


شبکه های کامپیوتری- مقطع لیسانس[در حال بروز رسانی...]

شبکه های کامپیوتری- تانن بام دانشگاه شریف- فصل اول- مفاهیم پایه و مبانی شبکه های کامپیوتری
قابل توجه دوستان علوم کامپیوتر: اسلایدهای جدید این درس بر مبنای کتاب کوروس و راس را به زودی در سایت قرار می دهیم.

------------------------------------------------------------------------------


امنیت داده ها (امنیت رایانه- امنیت شبکه)[در حال بروز رسانی...]
فصل اول- مفاهیم امنیت اطلاعات
فصل دوم- کلیات دانش رمز و اصول بنیادین در رمزنگاری
فصل سوم- روش های رمزنگاری سنتی و اصول الگوریتم های مدرن رمز
فصل هفتم- شیوه های رمز: الگوهای زنچیره سازی بلوک های رمز
فصل هشتم- رمزنگاری کلید عمومی: RSA
فصل نهم- رمزنگاری کلید عمومی «طاهرالجمل» و روش مبادله کلید «دیفی-هلمن»
فصل دهم- تحلیل رمز و اصول رمز شکنی
فصل دوازدهم- گواهینامه های دیجیتالی و ساختار PKI
فصل سیزدهم- مکانیزم های احراز هویت + فصل چهاردهم- امنیت در معماری لایه شبکه
فصل چهاردهم- امنیت در معماری لایه شبکه
فصل پانزدهم- امنیت در لایه انتقال و کاربرد
پیوست:
فایل فلش متحرک برای نمایش روش Rijneal تهیه شده توسط enrique zabala
------------------------------------------------------------------------------

شبکه های کامپیوتری پیشرفته [در حال بروز رسانی...]

بخش اول- مفاهيم پايه و مباحث پيشرفته در لايه شبكه
بخش دوم- مفاهيم پايه و مباحث پيشرفته در لايه شبكه
بخش سوم- مباحث پيشرفته در لايه شبكه
بخش چهارم- مباحث پيشرفته در لايه شبكه
بخش پنجم- مباحث پيشرفته در لايه شبكه
بخش ششم- مباحث پيشرفته در لايه شبكه
بخش هفتم- نگاهی به مسیریابی در شبکه‌های اقتضایی وAODV
بخش هفتم- مباحث پيشرفته در لايه شبكه: چند پخشی
بخش هشتم- مباحث پيشرفته در لايه شبكه: مقدمه‌اي بر شبکه‌های اقتضایی و WSN
بخش نهم- کنترل ازدحام (Congestion Control)
مقدمه‌اي بر راديو شناختگر Cognitive Radio
نگاهی به مسیریابی در شبکه‌های اقتضایی و حس گر بي‌سيم
مباحث پيشرفته در لايه پيوند داده
------------------------------------------------------------------------------


ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری [در حال بروز رسانی...]

بخش اول: ايجاد انگيزه با طرح مسائلي به نظر ساده ولي در باطن بسيار ژرف
بخش دوّم: مروري بر مفاهيم پايه
بخش سوم: زنجيره‌هاي ماركوف (مفهوم پایانی، تعادل سراسری و محلی و معکوس پذیری در زمان)
بخش چهارم: فرآيندهاي پوآسون
بخش پنجم: نظريه صفّ
بخش ششم: ادامه نظریه صف
بخش هفتم-قسمت اول: مثال هایی در حوزه شبکه مرتبط با نظریه صف
بخش هفتم-قسمت دوم: مثال هایی در حوزه شبکه مشکل انسداد سر صف در سوییچ ها
بخش هشتم: قضیه بورک (Burke) و شبکه های جکسون
بخش نهم: مدل‌هاي تصادفي براي ترافيك شبكه مفهوم خودساني (Self-similarity)، توزيع‌هاي دم‌دراز

------------------------------------------------------------------------------


**موارد عنوان شده در زیر تا مرداد ماه سال 1391 می باشد. به زودی سایر موارد نیز اضافه خواهد شد**

مشخصات فردي:


نام ونام خانوادگي: احسان ملكيانehsan malekian
سوابق تحصيلي:


كارشناسي: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت‌افزار از دانشگاه صنعتي اصفهان با رتبة 2 (ورودي 1368 ، فارغ‌التحصيل 1372)

كارشناسي ارشد: مهندسي كامپيوتر گرايش هوش ماشين و رباتيك از دانشگاه شيراز با معدل 18/88 – ورودي 1372 فارغ‌التحصيل 1375

دكترا: دكتراي معماري كامپيوتر از دانشگاه شهيد بهشتي - گرايش امنيت داده با معدل 18/81 - ورودي 1384، فارغ‌التحصيل 1389

سوابق پژوهشي و آموزشي:

الف. پژوهشگاه علوم و تكنولوژي دفاعي – 5 سال (1374 تا 1379)

محقق نمونة سال 1375 در پژوهشگاه علوم و تكنولوژي دفاعي

ب. عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران) – 11 سال (1379 تا كنون)

ج. مدرس مدعو دانشگاه الزهراء تهران – (5 نيم‌سال) (1381 تا 1385 و نيم‌سال نخست 90 -91)

دروس ارائه شده: شبكه‌هاي كامپيوتري ، مهندسي اينترنت، امنيت شبكه‌هاي كامپيوتري، شبكه‌هاي كامپيوتري پيشرفته (ارشد)

د. مدرس مدعو دانشگاه تهران – (4 نيم‌سال) ( 1381 تا 1383)

دروس ارائه شده: شبكه‌هاي كامپيوتري ، مهندسي اينترنت

ه. مدرس مدعو دانشگاه شهيد بهشتي تهران – (3 نيم‌سال) ( نيم‌سال دوم 83-82، نيم‌سال نخست 85-86) - نيم‌سال نخست 90 -91

دروس ارائه شده: شبكه‌هاي كامپيوتري ، مهندسي اينترنت، امنيت شبكه‌هاي كامپيوتري

و. مدرس مدعو دانشگاه صنعتي شريف – (4 نيم‌سال) 1384 تا بهمن 1386

درس ارائه شده: شبكه‌هاي كامپيوتري


علائق پژوهشي:

 1. امنيت اطلاعات (Information Security)
 2. رمزنگاري مبتني بر مشبكه (Lattice based Cryptography)
 3. تحليل كارآيي شبكه‌هاي كامپيوتري (Computer Networks Performance Analysis)
 4. مخابرات بي‌سيم (Wireless Communication)
 5. حملة مشبكه بر عليه سيستم‌هاي رمزنگاري كليد عمومي (Lattice Attack against Public Key Cryptosystems)
 6. سيستم رمزنگاري ان‌ترو (NTRU Cryptosystems)
 7. سيستم رمزنگاري اكس‌تي‌آر (XTR and Paillier Cryptosystem)
 8. رمزنگاري مبتني بر گروه‌ةاي ناجابجايي (Public Key Cryptosystems based on non-commutative groups)
 9. سيستم‌هاي رمزنگاري با مصرف توان پايين ( Low Power Cryptosystems)
 10. معماري موازي (Parallel Architecture)


تجارب عملي:

þ سرطراح شبكة زيرساخت فيبر نوري پيشنهادي توسط نمايندگي شركت گاتسوي هلند در ايران به وزارت راه و ترابري براي سيستم‌هاي كنترل سرعت و مراقبت جاده‌اي (برندة مناقصه 1385)

þ مشاور بخش امنيت داده در زيرساخت شبكة چندين پروژة ملي و پروژة شبكه‌هاي پرديس (Campus)


سوابق پژوهشي:

الف. ترجمه و تاليف:

1.تاليف كتاب اصول مهندسي اينترنت: انتشارات نصّ / 1380 / 560 صفحه/ چاپ سي‌وچهارم / ويراست دوم

mohandesi-internet.jpg

2.تاليف كتاب اصول طراحي شبكه‌هاي كامپيوتري/انتشارات نصّ/1384/640 صفحه/ چاپ سوم (برندة دو تقدير ملي)

osul tarah taghdir 3osul tarah taghdir 2osul tarah taghdir 1

osul-tarahi.jpg

3.تاليف كتاب امنيت داده‌ها/انتشارات نصّ/1385/440 صفحه/ چاپ اول(برندة يك تقدير ملي)

amniat-dade-taghdir

amniat-dade

4.ترجمة مشترك كتاب شبكه‌هاي كامپيوتري/انتشارات نصّ/1382/900 صفحه/ چاپ بيست‌سوم

/shabake-computer

5.ترجمة آزاد كتاب نفوذگري در شبكه و روشهاي مقابله/ انتشارات نصّ/1381/592 صفحه/چاپ ششم

nofoozgari

6.ترجمة كتاب مسيريابهاي سيسكو/انتشارات نصّ/1381/496 صفحه/چاپ چهارم

cisco

7.ويراستار كتاب معماري امنيت شبكه / انتشارات نصّ/1386/520 صفحه/چاپ اول

memari-amniat
 1. 8. ترجمة ويراست چهارم كتاب طراحي، معماري و سازمان كامپيوتر/انتشارات نصّ/1390/778 صفحه/ چاپ نخست
memari-tarahi
 1. 9. ترجمة مشترك كتاب دوجلدي شبكه‌هاي كامپيوتري 1 و 2/انتشارات نصّ/1390/دوجلد 900 صفحه/ چاپ نخست
shabake-computer-2jeld


مقالات:

[1] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “NTRU-Like Public Key Cryptosystems beyond Dedekind Domain Up to Alternative Algebra”, Springer Transactions on Computational Science X - Special Issue on Security in Computing, Part I‎, pp. 25-41 (2010), bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de}.

[2] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Non-Associative Lattice-based Public Key Cryptosystem”, Accepted in Security and Communication ‎Networks, JOHN WILEY & SONS LTD,‎Online ISSN: 1939-0122‎, Print ISSN: 1939-0114‎, ‎THE ATRIUM, SOUTHERN ‎GATE, CHICHESTER, ‎ENGLAND, W SUSSEX, ‎PO19 8SQ.

[3] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, Atefeh Mashatan, “Quaternionic Lattice Based Public Key Cryptosystems”, Accepted in the ISC International Journal of Information Security, iSecure, www.isecure-journal.org, ISSN: 2008-3076 (Online Edition), 2008-2045 (Paper Edition).

c) Refereed Conference or LNCS Papers:

[1] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “OTRU: A Non-Associative and High Speed Public Key Cryptosystem”, The 15th CSI Symposium ‎on Computer Architecture ‎& Digital Systems, CADS2010, ‎September 23-24, 2010, ‎School of Computer ‎Science, IPM, Tehran, Iran.

[2] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Classic Example of a Non-associative Public Key Cryptosystems”,7th International ISC ‎Conference on Information ‎Security and Cryptology ‎‎(ISCISC’10) September ‎‎15-16, 2010, K.N.Toosi ‎University of Technology, ‎Tehran, I.R.Iran.

[3] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Non-associative Public Key Cryptosystem with NTRU Core” (in Farsi), 15th Annual International CSI (Computer Society of Iran) Computer Conference - CSICC'2010, 10-13 March, 2010, Tehran, Iran.

[4] Morteza Nikooghadam, Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “A Versatile Reconfigurable Bit-Serial Multiplier Architecture in Finite Fields GF(2m) ”; 13th Iranian Conference on Electrical Engineering - ICEE2008, Kish Island, Iran; ADVANCES IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Communications in Computer and Information Science, 2009, Volume 6, 227-234, Springer, DOI: 10.1007/978-3-540-89985-3_28.

[5] Morteza Nikooghadam, Mohammad Reza Bonyadi, Ehsan Malekian and Ali Zakerolhosseini ; “A Protocol for Digital Signature Based on the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem”; Journal of Applied Sciences - 426-JAS-ANSI.

[6] Ehsan Malekian, Alireza Assareh, “Detection & Classification of Underwater Acoustic Signals Using Wigner-Vill Distributin in Passive Sonar” (in Farsi), The 7th Iranian Conference On Electrical Engineering - Iran Telecommunication Center, 17-19 May 1999, Tehran, Iran.

[7] Ehsan Malekian, Alireza Assareh, “Underwater Data Transmission Using Continuous Phase FSK Modulation” (in Farsi), 4th Annual International CSI (Computer Society of Iran) Computer Conference (CSICC'98) - Sharif University of Technology, 26-28 Jan 1999, Tehran, Iran

d) Papers Submitted for Publication in Refereed Journals/Conferences

[1] Ehsan Malekian, Ali Zakerolhosseini, “Reducing Hermite Factor in Convolutional Modular Lattice”, to be submitted to SECRYPT 2011: International Conference on Security and Cryptography, Sevilla, Spain.

National Conferences and Workshops:

NTRU Public Key Cryptosystem, Workshop On Cryptography Shahid Beheshti University Tehran, Iran, May 12, 2101, http://cryptography.sbu.ac.ir/cryptworkshop2010.htm.

Keynote Speaker at the National Conference on Information and Communication Security, Ahwaz, Khuzestan.

مقالات جانبي

þ منطق فازي: منطق تصميم‌گيري در محيطهاي توام با بي‌دقتي (اطلاعات علمي – ديماه 1375)

þ جايگاه ذهن و عقل در درك حقيقت (اطلاعات علمي – آبانماه 1375)


افتخارات

برترين نويسنده سال براي كتاب امنيت داده‌ها

تقدير بعنوان يكي از نويسندگان كتاب سال براي كتاب اصول طراحي شبكه

تقدير بعنوان يكي از نويسندگان برتر دانشجويي براي كتاب اصول طراحي شبكه

پژوهشگر نمونه 1375 (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)

پژوهشگر نمونه سال 1380 (دانشگاه آزاد اسلامي)

آمار کتابخانه

 • کتاب های موجود: 1346
 • کتاب های صوتی: 24
 • کتاب های موبایل: 54
 • کتاب های فارسی: 813
 • کتاب های لاتین: 529