مجموعه کتابهای هک انتشارات اریلی کاربرد مفید و مناسب واژه هکینگ را به خوانندگانش ارائه داده است. به کسانی که اهل تجربه و کشف مسائل جدید هستند. استفاده از میانبرهای کاربردی، ساخت ابزارهای مفید در حین لذت بردن از امتحان کردن این ابزارها از اهداف این مجموعه کتاب ها بوده است

 

 

O'Reilly's Hacks Series reclaims the term "hacking" for the good guys--innovators who explore and experiment, unearth shortcuts, create useful tools, and come up with fun things to try on their own.

This site's goal is to help you connect to Hacks authors, discuss the various hacks, and even let you show off your own hackery by contributing techniques of your own. Join us in exploring the possibilities of creative hacking.

 

 

 

 

 

 

 

O'reilly Media

انتشارات اُریلی

 

این انتشارات ملیتی امریکایی دارد و دفتر مرکزی آن در شهر سباستوپول ایالت کالیفرنیا قرار دارد. موسس این نشریه آقای "تیم اُریلی" است. فعالیت های این موسسه علاوه بر نشر کتاب، طراحی وبسایت و همینطور برگزاری کنفرانس در زمینه تکنولوژی های کامپیوتری می باشد.

 

 

 

 

 

 

با اینکه تاریخ چاپ این مجموعه به چندین سال گذشته بازمیگردد، اما مطالب ذکر شده در این کتاب، هم چنان مطابق با علم روز می باشد، و در صورتی که مطالب قدیمی شده باشند، ناشران نسخه های جدید کتاب را به خوانندگان ارائه می دهند. ما در سایت چهارپایه آخرین نسخه های این مجموعه کتاب ها را در اختیار شما قرار خواهیم داد

 

 

 

 

لیست کاملی از مجموعه کتاب های هک انتشارات اُریلی

O'reilly Hack Series

 

 

 

Access Hacks Access Hacks

 

 

 

 

 

Ajax Hacks

 

 

 

 

 

Amazon Hacks Amazon Hacks

 

 

 

 

Astronomy Hacks

 

 

 

 

 

Baseball Hacks

 

 

 

 

 

Big Book of Apple Hacks

 

 

 

 

 

Big Book of Windows Hacks

 

 

 

 

 

BlackBerry Hacks

 

 

 

 

 

BSD Hacks

 

 

 

 

 

Car PC Hacks

 

 

 

 

 

Digital Photography Hacks

 

 

 

 

 

Digital Video Hacks

 

 

 

 

 

eBay Hacks, Second Edition

 

 

 

 

 

Excel Hacks, Second Edition

 

 

 

 

 

Firefox Hacks

 

 

 

 

 

Flash Hacks

 

 

 

 

 

Flickr Hacks

 

 

 

 

 

Gaming Hacks

 

 

 

 

 

Google Apps Hacks

 

 

 

 

 

Google Hacks, Third Edition

 

 

 

 

 

Google Maps Hacks

 

 

 

 

 

Greasemonkey Hacks

 

 

 

 

 

Halo 2 Hacks

 

 

 

 

 

Home Theater Hacks

 

 

 

 

 

iPhone Hacks

 

 

 

 

 

iPod and iTunes Hacks

 

 

 

 

 

IRC Hacks

 

 

 

 

 

Knoppix Hacks, Second Edition

 

 

 

 

 

Linux Desktop Hacks

 

 

 

 

 

Linux Multimedia Hacks

 

 

 

 

 

Linux Server Hacks

 

 

 

 

 

Linux Server Hacks, Volume Two

 

 

 

 

 

Mac OS X Panther Hacks

 

 

 

 

 

Mapping Hacks

 

 

 

 

 

Mind Hacks

 

 

 

 

 

Mind Performance Hacks

 

 

 

 

 

Network Security Hacks, Second Edition

 

 

 

 

 

Nokia Smartphone Hacks

 

 

 

 

 

Online Investing Hacks

 

 

 

 

 

Palm and Treo Hacks

 

 

 

 

 

PayPal Hacks

 

 

 

 

 

PC Hacks

 

 

 

 

 

PDF Hacks

 

 

 

 

 

Perl Hacks

 

 

 

 

 

PHP Hacks

 

 

 

 

 

Podcasting Hacks

 

 

 

 

 

PSP Hacks

 

 

 

 

 

Retro Gaming Hacks

 

 

 

 

 

Skype Hacks

 

 

 

 

 

Smart Home Hacks

 

 

 

 

 

Spidering Hacks

 

 

 

 

 

SQL Hacks

 

 

 

 

 

Statistics Hacks

 

 

 

 

 

Swing Hacks

 

 

 

 

 

Ubuntu Hacks

 

 

 

 

 

Visual Studio Hacks

 

 

 

 

 

VoIP Hacks

 

 

 

 

 

Web Site Measurement Hacks

 

 

 

 

 

Windows Server Hacks

 

 

 

 

 

Windows XP Hacks, Second Edition

 

 

 

 

 

Wireless Hacks

 

 

 

 

 

Word Hacks

 

 

 

 

 

XML Hacks

 

 

 

 

 

Yahoo! Hacks

آمار کتابخانه

  • کتاب های موجود: 1346
  • کتاب های صوتی: 24
  • کتاب های موبایل: 54
  • کتاب های فارسی: 813
  • کتاب های لاتین: 529