ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری-    بخش ششم: ادامه نظریه صف
نویسنده :
زبان :
گونه :
ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری-   بخش پنجم: نظريه صفّ
نویسنده :
زبان :
گونه :
ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری-   بخش چهارم: فرآيندهاي پوآسون
نویسنده :
زبان :
گونه :

آمار کتابخانه

  • کتاب های موجود: 1346
  • کتاب های صوتی: 24
  • کتاب های موبایل: 54
  • کتاب های فارسی: 813
  • کتاب های لاتین: 529